Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   
 
 
 
 
제목: '모바일홈페이지+칼라QR코드' 제작 날짜: 2011-10-26  

  

  
모바일홈페이지 + 칼라QR코드" 제작 (우측 상단 메뉴 참조)

구분

내용

비고

상품

 모바일홈페이지 + 칼라QR코드

 템플릿

기본구성

 □ 메인(1page)
 □ 서브(5page)
   └ 회사소개
   └ 포트폴리오
   └ Q&A / 전화연결
   └ 오시는길
 □ 칼라QR코드 

 페이지 추가:3만원~
 포트폴리오 추가:5만원

웹호스팅

 1년 무료(하드 200M)

 

비용

 55만원 / 44만원(홈페이지 동시 제작시)

 VAT포함